Blog

Blockchain Là Gì? Giải Thích Dễ Hiểu Cho Người Mới Bắt Đầu

Blockchain là một công nghệ đột phá đang cách mạng hóa cách chúng ta giao dịch và lưu trữ thông tin. Blockchain là nền tảng của các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, nhưng nó cũng có nhiều ứng dụng tiềm năng khác trong các lĩnh vực như tài chính, chuỗi cung ứng và bỏ phiếu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá blockchain là gì, cách thức hoạt động của nó và một số ứng dụng của nó trong thế giới thực.

Blockchain là gì?

Blockchain là gì?

Blockchain là một loại sổ cái kỹ thuật số ghi lại các giao dịch giữa hai bên một cách an toàn và minh bạch. Sổ cái này được chia sẻ và duy trì bởi một mạng lưới các máy tính, do đó không có một bên nào có thể kiểm soát hoặc thay đổi nó. Điều này làm cho blockchain trở thành một cách an toàn và đáng tin cậy để lưu trữ và theo dõi thông tin.

Đặc điểm của Blockchain

Blockchain có một số đặc điểm chính khiến nó trở nên độc đáo và an toàn:

 • Phân tán: Blockchain không được lưu trữ ở một vị trí duy nhất, mà được phân tán trên một mạng lưới các máy tính.
 • Bất biến: Khi một giao dịch được thêm vào blockchain, nó sẽ không thể thay đổi hoặc xóa.
 • Minh bạch: Mọi giao dịch trên blockchain đều có thể được xem bởi bất kỳ ai trong mạng lưới.
 • An toàn: Blockchain được bảo vệ bằng mật mã, giúp ngăn chặn gian lận và hack.

Lịch sử của Blockchain

Blockchain ra đời như thế nào?

Blockchain được phát minh vào năm 1991 bởi Stuart Haber và W. Scott Stornetta. Họ đã tạo ra một hệ thống để đóng dấu thời gian các tài liệu kỹ thuật số để ngăn chặn việc chỉnh sửa ngược ngày.

Năm 1998, Nick Szabo đã phát triển một hệ thống tiền điện tử dựa trên blockchain có tên là “bit gold”. Tuy nhiên, hệ thống này chưa bao giờ được triển khai.

Sự ra đời của Bitcoin

Năm 2008, một người hoặc một nhóm người ẩn danh sử dụng bút danh Satoshi Nakamoto đã xuất bản một bài báo mô tả Bitcoin, tiền điện tử phi tập trung đầu tiên.

Blockchain là công nghệ nền tảng của Bitcoin. Nó được sử dụng để ghi lại tất cả các giao dịch Bitcoin và đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của mạng.

Năm Sự kiện
1991 Blockchain được phát minh
1998 Nick Szabo phát triển “bit gold”
2008 Bitcoin được tạo ra

Sự phát triển của Blockchain

Kể từ khi Bitcoin ra đời, blockchain đã được áp dụng cho nhiều ứng dụng khác ngoài tiền điện tử.

Một số ứng dụng phổ biến nhất của blockchain bao gồm:

 • Chuỗi cung ứng
 • Tài chính
 • Bỏ phiếu
 • Quản lý danh tính

Blockchain vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng nó có tiềm năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp.

Cách thức hoạt động của Blockchain

Blockchain hoạt động như thế nào?

Blockchain hoạt động giống như một cuốn sổ cái ghi lại tất cả các giao dịch đã từng xảy ra. Tuy nhiên, không giống như sổ cái thông thường, blockchain được phân tán trên một mạng lưới các máy tính. Điều này có nghĩa là không có một bên nào có thể kiểm soát hoặc thay đổi blockchain.

Khi một giao dịch mới được tạo, nó sẽ được phát sóng đến mạng lưới blockchain. Các máy tính trong mạng lưới sau đó sẽ xác minh giao dịch và thêm nó vào blockchain. Khi một giao dịch được thêm vào blockchain, nó sẽ không thể thay đổi hoặc xóa.

Các khối trong Blockchain

Blockchain được tạo thành từ các khối, mỗi khối chứa một nhóm các giao dịch. Khi một khối mới được tạo, nó sẽ được liên kết với khối trước đó, tạo thành một chuỗi các khối. Chuỗi các khối này là những gì tạo nên blockchain.

Thuật ngữ Mô tả
Khối Một nhóm các giao dịch được thêm vào blockchain
Chuỗi khối Một chuỗi các khối được liên kết với nhau
Giao dịch Một bản ghi về việc chuyển giao giá trị giữa hai bên

Bảo mật của Blockchain

Blockchain là một hệ thống rất an toàn vì nó được bảo vệ bằng mật mã. Mật mã là một loại mã hóa giúp ngăn chặn những người không được phép truy cập hoặc thay đổi dữ liệu.

Blockchain cũng có tính bất biến, nghĩa là khi một giao dịch được thêm vào blockchain, nó sẽ không thể thay đổi hoặc xóa. Điều này làm cho blockchain trở thành một cách an toàn và đáng tin cậy để lưu trữ và theo dõi thông tin.

Ứng dụng của Blockchain

Blockchain có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số ứng dụng phổ biến nhất bao gồm:

 • Chuỗi cung ứng: Blockchain có thể được sử dụng để theo dõi hàng hóa và dịch vụ khi chúng di chuyển qua chuỗi cung ứng. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu quả và minh bạch.
 • Tài chính: Blockchain có thể được sử dụng để xử lý các giao dịch tài chính, chẳng hạn như thanh toán và chuyển tiền. Điều này có thể giúp giảm chi phí và tăng tốc độ giao dịch.
 • Bỏ phiếu: Blockchain có thể được sử dụng để tạo hệ thống bỏ phiếu an toàn và minh bạch. Điều này có thể giúp tăng cường niềm tin vào quá trình bầu cử.
 • Quản lý danh tính: Blockchain có thể được sử dụng để tạo và quản lý danh tính kỹ thuật số. Điều này có thể giúp giảm gian lận và bảo vệ quyền riêng tư.
Lĩnh vực Ứng dụng
Chuỗi cung ứng Theo dõi hàng hóa và dịch vụ
Tài chính Xử lý các giao dịch tài chính
Bỏ phiếu Tạo hệ thống bỏ phiếu an toàn và minh bạch
Quản lý danh tính Tạo và quản lý danh tính kỹ thuật số

Kết luận

Blockchain là một công nghệ mạnh mẽ với nhiều ứng dụng tiềm năng. Nó có khả năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp và cải thiện cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách. Khi công nghệ Blockchain tiếp tục phát triển, chúng ta có thể mong đợi thấy nhiều đổi mới và ứng dụng mới.

Back to top button