Blog

Manifest Là Gì? Tìm Hiểu Về Bản Kê Khai Chi Tiết Hàng Hóa

Manifest là một tập tin văn bản chứa thông tin về nội dung của một gói phần mềm. Thông tin này được sử dụng bởi hệ điều hành và các chương trình khác để cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ gói phần mềm. Manifest có thể được tạo bằng trình soạn thảo văn bản đơn giản hoặc công cụ chuyên dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về manifest là gì, các loại manifest khác nhau, cách tạo manifest và những lưu ý khi sử dụng manifest.

Manifest là gì?

Manifest là một danh sách chi tiết về nội dung của một lô hàng. Nó giống như một hóa đơn liệt kê tất cả các mặt hàng trong một hộp hoặc kiện hàng. Manifest được sử dụng để theo dõi và quản lý hàng hóa khi chúng được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Manifest rất quan trọng vì chúng giúp đảm bảo rằng tất cả hàng hóa đều được tính đến và không có gì bị mất hoặc đánh cắp. Chúng cũng được sử dụng để tính thuế và thuế quan đối với hàng hóa được nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

Thông tin thường có trong manifest Mô tả
Số tham chiếu Một số duy nhất được sử dụng để theo dõi lô hàng
Người gửi Tên và địa chỉ của người gửi hàng
Người nhận Tên và địa chỉ của người nhận hàng
Mô tả hàng hóa Mô tả chi tiết về từng mặt hàng trong lô hàng, bao gồm số lượng, trọng lượng và kích thước
Giá trị hàng hóa Giá trị tổng của hàng hóa trong lô hàng
Điểm đến Điểm đến cuối cùng của lô hàng

Các loại manifest

Có nhiều loại manifest khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Một số loại manifest phổ biến nhất bao gồm:

 • Manifest vận tải: Được sử dụng để theo dõi hàng hóa được vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường biển hoặc đường hàng không.
 • Manifest hải quan: Được sử dụng để theo dõi hàng hóa được nhập khẩu hoặc xuất khẩu.
 • Manifest kho: Được sử dụng để theo dõi hàng hóa được lưu trữ trong kho.

Cách tạo manifest

Manifest có thể được tạo bằng tay hoặc bằng phần mềm. Nếu bạn tạo manifest bằng tay, bạn có thể sử dụng mẫu hoặc tạo mẫu riêng của mình. Nếu bạn sử dụng phần mềm, bạn có thể tìm thấy nhiều mẫu manifest có sẵn trực tuyến.

Khi tạo manifest, điều quan trọng là phải bao gồm tất cả các thông tin cần thiết. Điều này bao gồm số tham chiếu, tên và địa chỉ của người gửi và người nhận, mô tả hàng hóa, giá trị hàng hóa và điểm đến.

Các loại manifest

Manifest vận tải

Manifest vận tải được sử dụng để theo dõi hàng hóa được vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường biển hoặc đường hàng không. Loại manifest này bao gồm các thông tin như số tham chiếu, tên và địa chỉ của người gửi và người nhận, mô tả hàng hóa, giá trị hàng hóa và điểm đến.

Thông tin thường có trong manifest vận tải Mô tả
Số tham chiếu Một số duy nhất được sử dụng để theo dõi lô hàng
Người gửi Tên và địa chỉ của người gửi hàng
Người nhận Tên và địa chỉ của người nhận hàng
Mô tả hàng hóa Mô tả chi tiết về từng mặt hàng trong lô hàng, bao gồm số lượng, trọng lượng và kích thước
Giá trị hàng hóa Giá trị tổng của hàng hóa trong lô hàng
Điểm đến Điểm đến cuối cùng của lô hàng

Manifest hải quan

Manifest hải quan được sử dụng để theo dõi hàng hóa được nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Loại manifest này bao gồm các thông tin chi tiết hơn so với manifest vận tải, chẳng hạn như mã số thuế quan, quốc gia xuất xứ và quốc gia đích.

 • Giúp theo dõi hàng hóa được nhập khẩu hoặc xuất khẩu
 • Bao gồm thông tin chi tiết hơn so với manifest vận tải
 • Có vai trò quan trọng trong việc tính thuế và thuế quan

Cách tạo manifest

Tạo manifest bằng tay

Bạn có thể tạo manifest bằng tay bằng cách sử dụng mẫu hoặc tự tạo mẫu riêng. Nếu bạn sử dụng mẫu, bạn có thể tìm thấy nhiều mẫu manifest có sẵn trực tuyến. Khi tạo manifest bằng tay, điều quan trọng là phải bao gồm tất cả các thông tin cần thiết, chẳng hạn như số tham chiếu, tên và địa chỉ của người gửi và người nhận, mô tả hàng hóa, giá trị hàng hóa và điểm đến.

Thông tin cần thiết khi tạo manifest Mô tả
Số tham chiếu Một số duy nhất được sử dụng để theo dõi lô hàng
Người gửi Tên và địa chỉ của người gửi hàng
Người nhận Tên và địa chỉ của người nhận hàng
Mô tả hàng hóa Mô tả chi tiết về từng mặt hàng trong lô hàng, bao gồm số lượng, trọng lượng và kích thước
Giá trị hàng hóa Giá trị tổng của hàng hóa trong lô hàng
Điểm đến Điểm đến cuối cùng của lô hàng

Tạo manifest bằng phần mềm

Bạn cũng có thể tạo manifest bằng phần mềm. Có nhiều phần mềm khác nhau có thể giúp bạn tạo manifest, chẳng hạn như Microsoft Word, Excel và Google Sheets. Khi sử dụng phần mềm để tạo manifest, bạn có thể sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo mẫu riêng của mình. Phần mềm cũng có thể giúp bạn tự động điền một số thông tin, chẳng hạn như số tham chiếu và ngày.

 • Microsoft Word
 • Excel
 • Google Sheets

Lưu ý khi sử dụng manifest

Khi sử dụng manifest, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Manifest phải được điền đầy đủ và chính xác.
 • Manifest phải được ký bởi người gửi hàng.
 • Manifest phải được nộp cho người vận chuyển trước khi hàng hóa được vận chuyển.
 • Manifest phải được lưu giữ trong hồ sơ của người gửi hàng và người vận chuyển.
Thông tin cần ghi trên manifest Mô tả
Số tham chiếu Một số duy nhất được sử dụng để theo dõi lô hàng
Người gửi Tên và địa chỉ của người gửi hàng
Người nhận Tên và địa chỉ của người nhận hàng
Mô tả hàng hóa Mô tả chi tiết về từng mặt hàng trong lô hàng, bao gồm số lượng, trọng lượng và kích thước
Giá trị hàng hóa Giá trị tổng của hàng hóa trong lô hàng
Điểm đến Điểm đến cuối cùng của lô hàng

Lời kết

Manifest là một công cụ quan trọng giúp quản lý các gói phần mềm. Bằng cách hiểu về manifest và cách sử dụng chúng, bạn có thể cải thiện hiệu suất và bảo mật của hệ thống.

Back to top button